REGISTREERIMINE 2017 LAAGRITESSE

Posted on by

REGISTREERUMINE LAAGRISSE

Seikluslaagrisse registreerimine toimub kodulehe registreerimisblanketi kaudu. Leiate selle selle lehe alumisest osast.

Kui olete edastanud lastelaagrisse registreerimiseks kõik vajalikud andmed, siis väljastame teile kolme tööpäeva jooksul alates broneeringu tegemisest arve, mille tasumine kinnitab broneeringu ning tagab laagrikoha.

Arve väljastame elektronposti teel Teie poolt nimetatud aadressile. Arve tasumisel märkige selgitusse arve number ning lapse nimi, kelle eest tasute.
Laagrikoha maksumust ei arvestata koolituskuludena tulude deklareerimisel.

BRONEERIMISTASU TAGASTAMINE

Laagrikohast loobumisel isiklikel põhjustel vähemalti 30 päeva enne laagrivahetuse algust – tagastatakse 50% laagri maksumusest (maksimaalselt 85 eurot). Hilisemal teavitamisel laagris osalemise tasu ei tagastata.

Juhul kui laps saadetakse koju seoses laagri eeskirjade rikkumisega või juhul, kui lapsevanem soovib lapse mingil põhjusel enne laagrivahetuse lõppemist ise ära viia – raha tagasi ei maksta.
Kui laps lahkub laagrist enne laagrivahetuse lõppu haiguse tõttu, siis tagastatakse 50% kasutamata jäänud laagripäevade maksumusest (vajalik esitada lapsevanema avaldus ja arstitõend).

Registreerimine laagrisse toimub alloleva registreerimisvormi kaudu.

Broneeringutasu laekumiseni on kohad vabalt saadavad kõigile soovijaile ja teile kohta ei säilitata. Pärast registreerumise tegemist saadetakse Teile 3 tööpäeva jooksul kinnitusmeil laagrisse registreerumise kohta. Kui te ei ole kinnitusmeili saanud, siis palun võtta uuesti ühendust laagrikorraldajaga meiliaadressil lastelaagrid@valma.ee.

REGISTREERUMISE VORMIL ON VAJALIK TÄITA ÄRA KÕIK ANDMED JA TEHA LAHTRITESSE VAJALIKUD LINNUKESED. SEE TAGAB KORREKTSE REGISTREERUMISE LAAGRISSE.  

  LAAGRI TOIMUMISAEG

  OSALUSTASU

  LAPS
  Laagris osaleja nimi


  SÜNNIAEG

  ELUKOHT (tänav, linn / alev, maakond)

  EESTKOSTJA INFORMATSIOON
  Lapsevanema / eestkostja nimi ja e-post

  EESTKOSTJA TELEFONINUMBER

  Lapsevanem / eestkostja kinnitab, et
  laps põeb / ei põe järgmisi kroonilisi haiguseid:

  Laps tarvitab/ ei tarvita igapäevaselt ravimeid:

  Laps on/ ei ole allergiline mõne allergeeni suhtes:

  Muu oluline lisainfo lapse kohta:

  Arve saaja kontaktid (nimi, aadress, telefon)

  Meiliaadress arve saatmiseks

  Broneerimise tingimused:
  Olen nõus lapse laagris osalemisega ja esitasin õiged andmed lapse tervisliku seisundi kohta.
  Olen tutvunud laagri sisekorra eeskirjadega ja tutvustanud neid ka lapsele.
  Olen tutvunud vastavalt paketile laagrikoha broneerimise ja tühistamise tingimustega.
  Kinnitan, et olen tasunud broneerimistasu 50€ RANKULELE OÜ arveldusarvele EE392200221070689845, selgitus: lapse nimi ja laagrivahetus.