KODUKORD

Posted on by

Ülimalt meeldiv kui olete valinud oma peatuspaigaks Valma Puhkelaagri ja Seikluspargi. Täname!
Et see aeg oleks mõlemale poolele meeldiv ja et me mõistaksime teineteise ootusi – lepime kokku vastastikused heatahte märgid ja kodukorra.


• Valma Puhkelaagris viibijatel on kohustus end koheselt registreerida laagri personali juures! (tel. 50 36 906). Registreerunud külalistel puudub õigus ilma vastava kokkuleppeta lubada territooriumile registreerimata külalisi või muid kõrvalisi isikuid. Puhkelaagri territooriumil viibimise luba mitteomavatel isikutel on territooriumil viibimine RANGELT KEELATUD!

• Valma Puhkelaagris on check-in 14.00 ja check-out 12.00. Tehtud broneeringu kinnitab kokkulepitud ettemaks, mida broneeringu tühistamisel ei tagastata.
• Külastajal on palutud järgida kõiki häid tavasid tuleohutuse tagamisel. Ruumides ei suitsetata ning õuealal kustutatakse iga sigarett selleks ettenähtud anumas.
• Alkoholi tarbinuna ei ole lubatud kasutada seiklusparki, kiikesid ega soovitata kellelgi minna ujuma.
• Ürituse kontrolli alt väljumisel, vandaalitsemisel või kodukorrale mitteallumisel jätab Valma Puhkelaager endale õiguse koheselt üritus katkestada ning see ei vabasta külastajat täisteenuse eest tasumisest. Külastaja tekitatud materjaalse kahju eest võtab vastutuse tellija, hüvitades tekkinud kahju. Erikoristust (keemiapesu jms) vajavad olukorrad kompenseeritakse kliendi poolt eraldi tekkinud kuluväärtuses.

• Puhkelaagrisse ei ole lubatud tulla oma söökide ega jookidega kui just pole juhtkonnaga eelnevalt teisiti kokku lepitud. Gruppide toitlustamine toimub ettetellimisel. Oma alkoholi kaasatoomine kooskõlastatakse eelnevalt laagri juhtkonnaga.

• Territooriumil on mitmeid tasuta lastele mõeldud atraktsioone, millel puudub laagripoolne järelvalve. Kõik need on kasutamiseks üksnes lapsevanema või hooldaja isikliku järelvalve all. Laagris asub ka tiik mille sügavus on üle 2m. ÄRGE JÄTKE LAPSI JÄRELVALVETA!

• Seikluspargi kasutamisel, ATV matkaüritustel jms seiklusturismi toodete tarbimisel kuulake tähelepanelikult instruktaazi ning instruktori reegleid ja juhendeid. Täiendavate küsimuste või lisainfo korral pöörduge julgelt instruktori poole. Teadke, et olete ise vastutav oma elu ja tervise eest!

• Heakorra reeglitest kinnipidamise vastutus lasub kliendil. Vastavalt kehtivatele heakorra eeskirjadele on ametlik öörahu aeg suvisel perioodi nädalavahetustel alates 00.00 mis piirab õuealal muusika kuulamise valjusust ja üldise müra tekitamist ametliku öörahu ajal.


NB! Valma Puhkelaagri territoorium on 24/7 videovalve all. Selle eesmärgiks ei ole kellegi privaatsuse rikkumine, vaid turvalisuse ja ohutuse tagamine. Salvestiste sattumine kellegi erakättesse on välistatud, neid analüüsitakse üksnes vajadusel ning insidentide tekkimisel ettevõtte juhatuse, Eesti Politsei või turvafirma Securitas poolt.

Laagripealik
Kalle Kütt
tel: 50 36 906