KODUKORD

Posted on by
 1. NB! VALMA SEIKLUSPARK EI OLE SOBILIK KOHT ROHKE ALKOHOLIGA LÄBUÜRITUSTEKS !!!
 2. Klient vastutab selle eest, et kõik tema poolt üritusele kutsutud või üritusele lubatud isikud on tutvunud kodukorra reeglitega ning täidavad neid.
 3. Valma Seikluspargi kliendiks ei registreerita saabudes alkoholijoobes olevaid isikuid.
 4. Prügi, ühekordsed nõud, taara jms olmejäätmed pannakse ürituse käigus jooksvalt vastavalt tähistatud konteineritesse, korduvkasutatavad nõud viiakse tähistatud alusele. PRÜGI JÄTMINE TERRITOORIUMILE EI OLE LUBATUD. Erikoristuse tasu alates 300.- €
 5. Puhkekeskusesse ei ole lubatud tulla oma söökide ega jookidega (kui pole kokkulepitud teisiti). Oma kaasatoodud alkoholiga rakendub “korgitasu” 10.- € osaleja kohta.
 6. SUITSETAMINE ON KEELATUD kõikjal, välja arvatud selleks ettenähtud tähistatud alal.  Klient kohustub tagama oma tegevuses tuleohutuse.
 7. ÖÖRAHU õuealal on 00.00 -7.00 mis piirab muusika kuulamise valjusust ja üldise müra tekitamist ning naabrite häirimist öörahu ajal. Välilaval on bändi või DJ helivõimendite kasutamine öörahu ajal keelatud. Öörahu tingimused siseruumides (ööklubi) rakenduvad alates kella 02.00 st.
 8. Klient määrab ürituse ajaks oma esindaja kes on kogu ürituse vältel kaine, kes lahendab kodukorraga seotud ettetulevaid probleeme ning kes tagab kodukorra täitmise või tellib kodukorra tagamiseks mehitatud turvateenuse turvafirmalt.
 9. Ürituse kontrolli alt väljumisel, vandaalitsemisel või mistahes kodukorra punkti eiramisel kliendi poolt jätab Valma Seikluspark endale õiguse koheselt teenuste osutamine katkestada ning see ei vabasta külastajat täisteenuse eest tasumisest.
 10. Silmnähtavalt alkoholijoobes tuikuvad ja häiriva käitumisega isikud tuleb kliendi korraldusel territooriumilt kõrvaldada või kõrvaldatakse need turvafirma või POLITSEI poolt. Turvafirma väljakutse- ja teenuste tasu hüvitatakse kliendi poolt.
 11. Liigsest alkoholitarbimisest tekkinud erikoristuse vajaduse (oksendamine jms) miinimumtasu on 500.- € millele lisandub inventari, pesude, siseviimistlusmaterjalide uutega asendamise maksumus.
 12. Kahjustuste tekkimisel ehitistele, rajatistele, haljastusele või muule tellija käsutusse antud sisustusele peab tellija korvama kahjud vastavalt teenusepakkuja poolt esitatud arvele.
 13. Puhkekeskus ei vastuta võimalike kodukorra eiramisest tulenevate õnnetusjuhtumite eest. Ujumine, kõikide seikluspargi atraktsioonide, kiikede jms kasutamine alkoholijoobes on keelatud.
 14. Territooriumil on mitmeid lastele mõeldud atraktsioone, millel puudub laagripoolne järelevalve. Kõik need on kasutamiseks üksnes lapsevanema või eestkostja isikliku järelevalve all. Laagris on väliujula mille sügavus on üle 2m. ÄRGE JÄTKE LAPSI JÄRELVALVETA!
 15. Check in alates 14.00, check out kuni 11.00
 16. NB! Valma Seikluspargi territoorium on 24/7 salvestava videovalve jälgimise all. Selle eesmärgiks ei ole kellegi privaatsuse rikkumine, vaid turvalisuse ja ohutuse tagamine. Salvestiste sattumine kellegi erakättesse on välistatud, neid analüüsitakse üksnes vajadusel ning intsidentide tekkimisel ettevõtte juhatuse, Eesti Politsei või turvafirma poolt.Täname mõistva suhtumise ja koostöö eest.
  Laagripealik Kalle Kütt  tel. 50 36 906