SEIKLUSPARK

Posted on by

Maist Septembrini on seikluspark individuaalkülastajatele avatud vabade päevade olemasolul. Teenindame vaid eelbroneeringute alusel.  Info tel 50 36 906

Seikluspark on reserveeritud järgmistel päevadel:
Mai: kõik päevad
Juuni: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 29, 30
Juuli: kõik päevad
August: täpsustamisel

SISSEPÄÄS SEIKLUSPARKI 24.- € inimene. (3h)

Tegevused

• Pääs kõikidele seiklusradadele (1,2,3,4)
• Laskumisliinid
• “Rajalt Maha” ronimise atraktsioonid
• Mudilaste mänguala ja atraktsioonid
• Golfipark 12 rajaga
• Sumomaadlus väljak kostüümidega
• Hiidpiljard
• Discolfi-, jalgpalli, käsipalli punktiarvestuslikud võistlusareenid
• Jalgpalli, võrkpalli, korvpalli, saalihoki mänguväljakud
• Väliujula
• Välijõusaal
• Välimale / kabe
• Grillkoda koos grillimistarvikutega

NB! Kohapeal puhvet kiirtoidu, suupistete ja jookidega.

Laste sünnipäeva paketid (küsi pakkumist!)

Seikluspargis on takistusrajad paigaldatud neljakorruselise maja kõrgusele tehismastidel platvormidele. Kõrgrajad (2;3) on mõeldud ronimiseks alates 14 eluaastast või vanema vastutusel ka nooremad – juhul kui pikkus võimaldab iseseisvalt turvatrosse kinnitada. Madalam rada (nr. 1) on kuni 6 m kõrgusel ja alates 130 cm pikkusega seiklejale. Mudilastele on turvavõrguga varustatud ronimisrada samuti kuni 6 m kõrgusel. Orienteeruv aeg täiskasvanule kõikide radade läbimiseks on 1,5 – 2,5 tundi.

1. Esimene RADA
kuni 6 m kõrgusel, 15 takistust, trosslaskumine (pikkus alates 1.30 cm)
2. Teine RADA
8,5 m kõrgusel, 2 ronimisseina, valikus 30 takistust, trosslaskumine
3. Kolmas RADA
12 trosslaskumist (kuni 22 m kõrgusel, kogupikkusega 1,2 km), ronimisseinad, redelid, pikad võrktunnelid
4. Punktiarvestuslik ronimisatraktsioon “RAJALT MAHA”,  14 takistuselemendiga
5. Mudilaste RADA ohtusvõrguga ümbritsetud kuni 6m kõrgune põnev ronimine, trosslaskumine, liumäed, kiigud, mereröövlite laev

VALMA SEIKLUSPARGI KASUTAMISE TINGIMUSED

 1. Käesolevate seikluspargi kasutamise tingimustega määratakse kindlaks Seikluspargi haldaja Meeskonnatreeningud OÜ (registrikood: 12864711) ja Seikluspargi külastaja (edaspidi: Klient) õigused, kohustused ja vastutus Seikluspargis asuvate seiklusradade (edaspidi: Seiklusrada) kasutamisel Kliendi poolt.
 1. Tingimusi kohaldatakse kõikide Klientide suhtes, kes kasutavad Seiklusrada.
 2. Seikluspark -il on õigus mitte lubada Seiklusraja kasutamist isiku poolt, kelle seisund ja/või võimed ei võimalda Seikluspargi instruktori arvates Seiklusraja ohutut läbimist.
 1. Klient on teadlik, et Seiklusraja kasutamine võib kahjustada Kliendi riideid ja kaasasolevaid esemeid ning on ohtlik Kliendi elule ja tervisele, juhul kui Klient ei järgi täpselt kõiki Seikluspargi  töötajate poolseid instruktsioone, ohutus- ja turvanõudeid ja Tingimustes sätestatud nõudeid (edaspidi ühiselt: Nõuded). Seiklusraja kasutamine toimub Kliendi riisikol (vastutusel) ja Seikluspark ei vastuta võimalike Kliendile tekkinud kahjude (sh kahjud tervisele ja varale) eest, juhul kui kahju tekkimise on põhjustanud Nõuete ja/või Tingimuste mittejärgimine Kliendi poolt ja/või Kliendi poolne hooletus Seiklusraja kasutamisel.
 1. Klient on teadlik, et Seikluspargi töötaja tellimisel Seiklusraja läbimiseks koos Kliendiga, on Seikluspargi töötajal vaid juhendav roll, mistõttu toimub ka nimetatud juhul Seiklusraja kasutamine Kliendi riisikol (vastutusel), sh kohustub ka nimetatud juhul täisealine isik tagama temaga Seikluspargis kaasas olevate alaealiste turvalisuse Seiklusraja kasutamisel.
 1. Klient ei tohi Seiklusrada kasutada enne, kui ta on saanud Seikluspargi töötajalt instruktsioonid ja turvavarustuse Seiklusraja ohutuks kasutamiseks. Klient peab enne Seiklusraja kasutamist veenduma, et valitud Seiklusrada vastab tema füüsilistele võimetele, tervislikule seisundile ja oskustele.
 1. Seiklusraja kasutamiseks peab isik olema vähemalt 130 cm pikkune (v.a lastepark), kusjuures alla 14-aastased isikud võivad Seiklusrada kasutada üksnes nendega kaasas oleva täisealise isiku nõusolekul, kes kohustub jälgima ja tagama, et temaga kaasas olevad alla 14-aastased isikud täidaksid kohaselt kõiki Nõudeid ja Tingimusi.
 1. Seiklusraja kasutamine narkootilise, psühhotroopse aine või alkoholi tarvitamisest tekkinud joobeseisundis ja nimetatud ainete tarvitamine ning suitsetamine Seiklusraja kasutamisel ja tule tegemine Seikluspargi territooriumil on keelatud.
 1. Seiklusraja kasutamise eest kohustub Klient enne Seiklusraja  kasutamist tasuma vastavalt Seikluspargi poolt kehtestatud kehtivale hinnakirjale.
 1. Seiklusraja kasutamisel on Klient kohustatud järgima kõiki Nõudeid ja Tingimusi, Seikluspargi töötajate täiendavaid instruktsioone /korraldusi ning Seiklusrajal asuvaid juhiseid ja märgistusi.
 1. Seiklusraja kasutamine turvatrossile kinnitamata turvavarustuseta on keelatud ja see on ohtlik elule ja tervisele!
 2. Turvavarustuse edasiandmine teisele isikule on keelatud ja pärast radade ühekordset läbimist (lastepargi kasutamise lõpetamist) tuleb turvavarustus koheselt tagastada Seikluspargile. Klient on kohustatud kasutama Seiklusrada ja turvavarustust hoolikalt ja neid mitte lõhkuma ega muul viisil kahjustama ning hüvitama Seikluspargile kõik kahjud, mis on Seikluspargile tekitatud Seiklusraja ja/või turvavarustuse kahjustamisega Kliendi hooletu või tahtliku käitumise tõttu.
 1. Seikluspargi töötajal on õigus Klient koheselt Seiklusrajalt ära kutsuda, juhul kui Klient rikub Nõudeid ja/või Tingimusi, ei täida Seikluspargi töötaja korraldusi või kui Seiklusraja kasutamine ei ole Seikluspargi töötaja arvates enam turvaline. Kliendi enesetunde halvenemisel või ilmastikutingimuste muutumisel selliselt, et Seiklusraja kasutamine ei ole enam turvaline, peab Klient koheselt Seiklusrajalt lahkuma.
 1. Seikluspark ei vastuta Kliendi riiete jm esemete kaotsimineku, kahjustumise ja hävimise eest.
 2. Seiklusraja kasutamise eest Seikluspargile makstud tasu tagastatakse Kliendile ainult juhul, kui Seiklusraja kasutamine ei ole võimalik Seikluspargist tuleneva asjaolu tõttu. Tingimuste p 13 nimetatud juhtudel Kliendi poolt makstud tasu ei tagastata.

Klient kinnitab oma allkirjaga, et ta on Tingimused läbi lugenud, nendest täielikult aru saanud.